24 August 2014
24 August 2014,
 655

Nhân dịp khai trương Trung tâm dữ liệu (IDC) tầng 12 nhà Internet, Lô 2A, Làng Quốc tế Thăng Long và kỷ niệm 5 năm ngày thành lập, Trung tâm Dịch vụ Giá trị gia trăng VDC Online tổ chức chương trình khuyến mãi nhóm dịch vụ Hosting lần 1

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.