28 August 2014
28 August 2014,
 923

Ngày 26/5/2014,  Lễ Tôn vinh các điển hình Bán hàng giỏi Tháng 10,11,12/2013 và Tháng 2,3 – Qúy I/2014 đã diễn ra với 96 đại biểu là các cá nhân và đại diện tập thể đạt thành tích Bán hàng giỏi  Tháng 10,11,12/2013 và Tháng 2,3 – Qúy I/2014 vừa qua.

image002

image

Vinh danh các Danh hiệu bán hàng Giỏi đã trở thành hoạt động thường xuyên của công ty tổ chức hàng Qúy dành cho các cá nhân đạt Danh hiệu Bán hàng Giỏi trong tháng; Qúy cấp công ty và cấp Tập đoàn. Đây là dịp lãnh đạo công ty lắng nghe những ý kiến của CBNV trực tiếp tiếp xúc với khách hàng, đặc biệt là ý kiến đóng góp về chính sách hỗ trợ bán hàng và chăm sóc khách hàng để tạo điều kiện cho người bán hàng đạt hiệu quả kinh doanh cao nhất. Bên cạnh các nhóm dịch vụ truyền thống hàng tháng vẫn có nhiều danh hiệu cá nhân Bán hàng Giỏi thì ở Qúy I/2014 có những nhân tố mới mẻ đó là Danh hiệu Bán hàng giỏi của  nhóm dịch vụ Cloud VNN, trở thành niềm khích lệ lớn với những cá nhân, tập thể phát triển khách hàng ở dịch vụ mới mẻ này.

image003

Tại Trụ sở Hà Nội,

image004

Với hình thức Tôn vinh qua megameeting từ Hà Nội với các đơn vị VDC1, VDCOnline, VDCIT; Đà Nẵng – VDC3 và Hồ Chí Minh – VDC2 và VDCIT Miền Nam đã tạo nên sự kết nối, không khí trang trọng, ấm cúng cho buổi lễ. Do các danh hiệu của Qúy 4/2013 được xét cùng các danh hiệu của năm 2013 nên các danh hiệu tháng 10,11,12/2013 tôn vinh cùng các điển hình xuất sắc  Qúy I/2014.

Tại KV TP.HCM – VDC2

image008

image012

Tại VDC Khu vực TP. Đà Nẵng- VDC3

image013

image015

Hy vọng rằng, trong Qúy II/2014, chúng ta sẽ có thêm nhiều gương mặt Bán hàng giỏi mới đem về cho công ty nhiều hợp đồng lớn hơn, con số danh thu cao hơn nữa góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh Tập đoàn đã giao phó.

Tổng hợp VDC Insight.

 

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.