11 August 2014

Thủ tướng phê duyệt Đề án tái cơ cấu VNPT, chuyển MobiFone về Bộ TT&TT

11 August 2014,
 655

MobiFone, Bưu điện Trung ương và Học viện BCVT được chuyển nguyên trạng về trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông – đây […]


6 November 2013

result475

6 November 2013,
 Off

q


22 August 2010

result2670

22 August 2010,
 8

1